Protinus stöd och skyddat boende

Vi erbjuder stöd och skyddat boende till kvinnor och barn som befinner sig i ett utsatt läge. Vi agerar omedelbart och snabbt för att sätta in det stöd som är anpassat efter familjens behov. Med rätt stöd har alla individer möjlighet till ett meningsfullt liv med framtidshopp. 

Vi arbetar värderingsstyrt


Protinus erbjuder ett omedelbart skyddat boende för kvinnor och barn i enskild lägenhet, med möjlighet till förstahandskontrakt efter avslutad behandling. Vårt erbjudande riktar sig också till kvinnor som lever i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, samt till kvinnor som har en kriminell livsstil och vill hoppa av från kriminella gäng/nätverk.


Vi arbetar utifrån familjen och barnens rätt till en fungerande och trygg vardag, där lek, fritid och skolgång är självklara delar. Vi utgår ifrån ett holistiskt perspektiv där terapeutiska såväl som fysiska behov tas om hand omedelbart. Verksamheten fokuserar på att stärka föräldraskapet och för att bygga upp familjens självkänsla på lång sikt. Protinus arbetar utifrån ledordet HOPE som står för:


  • Hopp
  • Omedelbart
  • Passion
  • Engagemang

Forskning och media 


Här kommer vi att publicera akutella rapporter och länkar till relevanta artiklar.